HISTORIE SZALEŃSTWA W JEDNEJ DOBIE - Arti Grabowski, performans 24 h

okolice Teatru Kana

Parafrazując Michela Foucaulta, działanie artystyczne, które przeprowadzi Arti Grabowski wraz z Przemysławem Głową oraz uczestnikami warsztatów, zatytułowane będzie „Historie szaleństwa w jednej dobie“. Celem tej 24-godzinnej szalonej akcji będzie zainfekowanie miasta historiami/legendami osób związanych ze Szczecinem. Przywołanie postaci kolorowych i jak na swoje czasy awangardowych, które często były wykluczone ze względu na swoje pasje i odmienność. Twórcy będą opowiadali i oprowadzali po miejscach, z którymi związani byli: Miss Lala (czarnoskóra akrobatka ze Szczecina), Helena Kurcyusz (architektka i urbanistka), Paul Robien (ornitolog, entomolog), Sydonia von Borck („czarownica”) czy Julo Levin (malarz ekspresjonista). Symbolem odmienności będzie artrybut: kaftan bezpieczeństwa – który jakże często i jakże mylnie ubezwłasnowolniał marzenia, afirmatorów wolności, rewolucjonistów i kreatywnych szaleńców. 

 

dr hab. Arti Grabowski − artysta interdyscyplinarny; aktor, performer, reżyser teatralny, malarz. Kurator Międzynarodowych Spotkań Performerów w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Kierownik pracowni Sztuki Performance na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Przemysław Głowa − przewodnik miejski, bukinista, bloger, felietonista. Historii sztuki odkrywca, odbiorca i głosiciel. Tropiciel miejskich legend.

powrót