ODZYSKANE - LUDOMIR FRANCZAK (Polska)

Artysta wizualny poruszający się na polach multimediów, malarstwa, grafiki, instalacji, designu, performance’u i teatru. Swoje projekty prezentuje w galeriach, muzeach, przestrzeni publicznej i teatralnej w Polsce, Danii, Szwecji, Anglii, Portugalii, Szwajcarii, Niemczech, Rosji, we Włoszech i na Węgrzech. Współpracuje z muzykami (Marcin Dymiter, Robert Curgenven, Pogodno), artystami wizualnymi (Magdalena Franczak, Karin Danielsson, Leo Palmestal). Jest stypendystą Fundacji Wyszehradzkiej (VARP) i marszałka województwa pomorskiego, zdobywcą nagrody za najlepszy film eksperymentalny na festiwalu Euroshorts 2007. Zajmuje się problemem pamięci i tożsamości. Za pomocą działań intermedialnych buduje złożone projekty, wykorzystując zarówno sztuki wizualne, jak i historię, czy literaturę. Jest autorem wydawnictw artystycznych. Odzyskane to działanie, które ma formę instalacji wizualno-dźwiękowej. Narracja oparta jest o życiorysy obywateli niemieckich, których w 1946 roku nowa władza zastała na terenach tzw. ziem odzyskanych. Proste historie ludzi w różnym wieku – życie zawarte w kilku linijkach, które trzeba dopełnić detalem: fotografiami przodków (znalezionymi na pchlim targu), osobistymi przedmiotami (które tak naprawdę należą do kogoś innego i niosą ze sobą swoją własną historię), próbą dotarcia do samych ludzi, czy miejsc, w których byli. Zatrzymany moment rzeczywistości. Rytuał powrotu – chodzenia czyimiś śladami z jednoczesną świadomością tego, że robi się to tu i teraz. W ramach projektu no.theatre.pl akcja zostanie rozbudowana i poszerzona o materiały wizualne, dźwiękowe i dokumentacyjne, które zostaną zebrane w miejscu realizacji i które będą bezpośrednio związane z historią Szczecina.

http://lfranczak.blogspot.com

powrót

Strona projektu towarzyszącego festiwalowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Kana Szczecin