"Rozproszenie wszędzie!" Ćwiczenie z dystansu solidarnego, fot. Piotr Nykowski / Poza Okiem