Tempvs Fvgit – korsykańskie pieśni polifoniczne, performans muzyczny

wieża katedry św. Jakuba w Szczecinie + transmisja online ok. 18.40

Tempvs Fvgit korsykańskie pieśni polifoniczne

performans muzyczny

wieża katedry św. Jakuba w Szczecinie

 

Męska grupa śpiewająca korsykańskie polifoniczne pieśni uformowana w konfraterni w Furiani. Zespół zgromadził i opracował na nowo religijne pieśni z okręgu Nebbiu – regionu mgieł między Balagną a Bastią na Korsyce. W ciągu ponad 17 lat działalności grupa odkrywa na nowo świecką i religijną tradycję śpiewu korsykańskiego, ale także twórczo ją wykorzystuje we własnych kompozycjach. Członkowie Tempvs Fvgit śpiewają zawsze w kręgu, który zdaniem wielu mistyków jest idealnym wyobrażeniem sacrum. Członkowie grupy wybrali krąg jako symbol wykonywanych przez nich pieśni, nawiązując w ten sposób do kolistej natury święta, ale także do sfery ziemskiej, religijnej i duchowej, łączących się i przenikających w śpiewie tradycyjnym. Stając w kręgu, w którym zaciera się granica między indywidualnym a grupowym, kilkuosobowa grupa śpiewaków staje się jednym śpiewem, jednym organizmem, jednym blokiem energii.  

Tym razem grupa Tempvs Fvgit zgodziła się wziąć udział w szczególnym eksperymencie, ponieważ w czasie swego pobytu w Szczecinie wykonywać będzie korsykańskie pieśni liturgiczne i paraliturgiczne w szczególnym miejscu (przeszklonym tarasie wieży katedry pw. św. Jakuba w Szczecinie) oraz w szczególnym czasie.

Miejsce podkreślać będzie wyjątkowy, bo „wertykalny” charakter wykonywanego przez grupę repertuaru złożonego z pieśni liturgicznych (między innymi Veni sancte spiritus oraz inne utwory z jednej z najciekawszych korsykańskich liturgii Vultum tuum badanej, praktykowanej i zarejestrowanej przez Tempvs Fvgit w formie CD wydanego przez Harmonia Mundi w 2003 roku), a także pieśni pozaliturgicznych wywodzących się z tradycji ludowej, które przetrwały na Korsyce w tradycji ustnej.  

Czas – na granicy dnia i nocy, nawiązywał będzie także do tradycji wykonywania Vultum tuum, którą odprawia się w regionie Nebbiu o zmierzchu (również we wrześniu), w specjalnie przeznaczonej do tego kaplicy położonej w korsykańskich górach ponad osadami ludzkimi.  

Natomiast w dniu 26 września wg starej tradycji chrześcijańskiej wspominało się jednych z pierwszych świętych: Kosmę i Damiana – pochodzących z Arabii, wykształconych w Syrii braci (prawdopodobnie bliźniaków) zwanych anargyrami, czyli „tymi-którzy-leczą-bez-zapłaty”, patronów cyrulików, lekarzy, aptekarzy, farmaceutów oraz… chroniących przed epidemiami.

Z uwagi na charakter wydarzenia oraz potrzebę zachowania wymogów zespół wykona cykl kilku performansów, każdorazowo dla kilkunastoosobowej publiczności. 

Serdecznie dziękujemy Parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, firmie  24fps - Produkcja Filmowa, LanTech Sp. z o.o. oraz Novik Krzysztof Nowak za możliwość realizacji streamingu.

Tempvs Fvgit – korsykańskie pieśni polifoniczne, performans muzyczny
Tempvs Fvgit – korsykańskie pieśni polifoniczne, performans muzyczny
powrót