Timeline: Deadline

 

TIMELINE: DEADLINE

W ramach jubileuszowej, XX edycji festiwalu Spoiwa Kultury powołujemy nowy cykl TIMELINE, którego celem jest prezentacja polskich i niemieckich dzieł kultury teatralnej i muzycznej w zaskakujących konstelacjach i zderzeniach (połączonych wspólnym tematem, ale wyróżniających się diametralnie inną strategią artystyczną bądź formą). 

Inauguracyjna edycja TIMELINE: DEADLINE poświęcona jest tematowi śmierci –  największemu tabu współczesnej cywilizacji, najtrudniejszemu z rytuałów przejścia. W obrębie jednego dnia festiwalowego proponujemy zestawienie dwóch krańcowo różnych sposobów spojrzenia na to zagadnienie: z jednej strony operujący bardzo współczesnymi środkami teatralnymi spektakl „IBSEN: GHOSTS”  niemieckiego kolektywu teatralnego Markus&Markus, poświęcony dylematowi dotyczącemu prawa samostanowienia człowieka o własnej śmierci, z drugiej: wspólny koncert/spotkanie zespołu JARZĘBINA oraz gruzińskiej  grupy RIHO ENSEMBLE poświęcone starym tradycjom i pieśniom pogrzebowym. Mamy nadzieję, że tak zbudowany program umożliwi zarówno odbiorcom, jak i samym twórcom wielowymiarową, pogłębioną refleksję na temat śmierci oraz poszukiwanie łączników, mostów, spoiw na styku pozornie opozycyjnych perspektyw: nowoczesność-tradycja, stare-nowe, wschód-zachód, indywidualne-zbiorowe.

 

Realizacja projektu TIMELINE: DEADLINE jest możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków FWPN i Goethe-Insitut.