Kontakt i wejściówki

Organizator:

 

OŚRODEK TEATRALNY KANA

 

tel.:
+

 

informacje, wolontariat:

 

Na wszystkie wydarzenia festiwalu wstęp jest wolny, ograniczony jedynie liczbą miejsc w poszczególnych przestrzeniach.