Aktualności

SPOIWA KULTURY - Armine, Sister, 30 czerwca – 4 lipca 2015 Szczecin

2015-05-30 17:14:16

Tegoroczna edycja Spoiw Kultury będzie swoistą "monografią" - spotkaniem z międzynarodowym i wielokulturowym zespołem aktorów, muzyków, pieśniarzy, mistrzów technik wokalnych, dokumentalistów i badaczy skupionych wokół Projektu Armine, Sister Teatru ZAR. Osią pracy muzycznej grupy nad tym projektem jest ormiańska muzyka liturgiczna - uzupełniona o tradycje Azji Mniejszej, w tym perskie i...