HISTORIE SZALEŃSTWA W JEDNEJ DOBIE - warsztaty Artiego Grabowskiego (performans 24 h, faza przygotowawcza)

Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza

Warsztaty, które poprowadzi Arti Grabowski, stanowić będą przygotowanie, a zarazem początek 24-godzinnego performansu inspirowanego naszym miastem. Celem warsztatów jest zainfekowanie miasta historiami, legendami osób związanych ze Szczecinem. Przywołanie postaci kolorowych, awangardowych jak na swoje czasy, które często były wykluczone ze względu na swoje pasje i odmienność. Każdy, kto chce spróbować swoich sił w konfrontacji z tym, co nieprzewidziane, zaskakujące, abstrakcyjne, absurdalne, uliczne, a jednocześnie nauczyć się jak budować kontakt i relację z drugim – przypadkowym – człowiekiem, ma niepowtarzalną okazję popracować z jednym z najbardziej interesujących polskich performerów. Zapraszamy! Zapisy: kasia@kana.art.pl

dr hab. Arti Grabowski − artysta interdyscyplinarny; aktor, performer, reżyser teatralny, malarz. Kurator Międzynarodowych Spotkań Performerów w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Kierownik pracowni Sztuki Performance na Wydziale Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 

Przemysław Głowa − przewodnik miejski, bukinista, bloger, felietonista. Historii sztuki odkrywca, odbiorca i głosiciel. Tropiciel miejskich legend.

 

Projekt „Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).


Projekt ”Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

powrót