"The voice of passion"

koncert

(Waed Bouhassoun/Syria)

Na repertuar młodej Syryjki składają się głównie dawne arabskie poematy miłosne, w których charakterystyczne śpiewne modulacje stapiają się z dźwiękami lutni oud. Śpiew wyraża tęsknotę i piękno, opowiada o uczuciach, uderza intensywnością, stanowiąc jednocześnie bezpieczną, spokojną przystań. Znajdziemy tu poematy miłosne z czasów przedislamskich, twórczość poetów mistycznych, średniowieczne dzieła arabsko-andaluzyjskie, a nawet poezję współczesną. Waed czerpie z wielu źródeł, czyniąc ze swojego repertuaru manifest własnej tożsamości. “Inspiracją jest dla mnie kultura mojego kraju, jego poezja i duchowość. Nie rozstaję się nigdy z moim oud. Jego dźwięki są słowami języka, którym wyrażam moją radość, miłość, cierpienie. Mówią one również o cierpieniu mojego kraju. Muzyka jest dla mnie koniecznością, imperatywem; to ona nadaje rytm moim dniom. Żyję dla niej i dzięki niej. To ona łączy mnie z moją ojczyzną, rodziną, przyjaciółmi. Jest dla mnie wszystkim”. 

Po koncercie „The Voice of Passion” Teatr Kana i Fundacja Pod Sukniami reprezentowana przez znanego szczecińskiego podróżnika Romka Zańko prowadzić będzie zbiórkę środków dla Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z przeznaczeniem na pomoc medyczną dla uchodźców syryjskich w Libanie.

powrót