SKRYF - Gijs van Bon – piaskopis / akcja performatywna / instalacja

plac Solidarności

Skryf, „piaskopis”, porusza się do przodu, pozostawiając za sobą ciągi liter. Skryf unaocznia nam przejściowość wszystkiego. Niemal nieistotna smuga piasku tworzy magię słowa. Za ponowne rozproszenie tego słowa odpowiadają ludzie, zjawiska przyrodnicze i upływ czasu.  Czasami dzieje się to bardzo szybko, czasem bardzo wolno. W tempie piasku przesypującego się przez palce… 

Skryf zapisuje teksty na ziemi, posługując się piaskiem. Sypie się on z niewielkiego otworu, który można regulować. Urządzenie z wolna stawia literę za literą, chroniąc powstającą właśnie część tekstu. Kiedy dany fragment jest ukończony, a Skryf przechodzi do następnej części,  zapisany tekst pozostaje na łasce żywiołów i przechodniów. Warunki atmosferyczne i czytający go ludzie sprawiają, że powoli znika. Skryf jest w stanie tworzyć długie napisy na ulicy lub na ścieżce. Tekst może zawierać jedno słowo lub całą historię. Można też regulować wielkość liter. Urządzeniem można posługiwać się w pomieszczeniach – litery mogą być wówczas drobniejsze, bardziej subtelne i jest szansa, że przetrwają dłużej – lub na zewnątrz – teksty mają wówczas bardziej tymczasowy charakter i szybciej ulegają zniszczeniu. 

Gijs van Bon – artysta wizualny. W multidyscyplinarnych obiektach i instalacjach van Bona zawsze wyczuwa się napięcie pomiędzy tym, co teatralne i autonomiczne. Artysta wie, jak łączyć ze sobą te dwa aspekty i jak zacierać granice między nimi, aby tworzyć niezwykłe, imponujące obiekty, nierzadko bardzo poetyckiej natury i przekazujące subtelne treści. 

Skryf działa na tej samej zasadzie, co sterowane numerycznie frezarki: jest narzędziem, którego ruchy kontroluje komputer. To dzięki tej technice Skryf może kreślić listy i rysunki z piasku. Umożliwia ona tworzenie wszystkiego, co składa się z linii. Wysokość liter nie może przekraczać 50 cm. Jeżeli chodzi o długość tekstów, to jest ona nieograniczona. Komputer oblicza właściwe współrzędne, a trzy silniki kontrolują wylot, z którego sypie się piasek. Urządzenie może używać wielu różnych czcionek, a także generować logosy i proste rysunki.  Skryf stosuje do pisania biały, drobnoziarnisty piasek. Można go pokolorować wedle potrzeb.

powrót