OD ŚWIĘTOŚCI DO DZIKOŚCI - warsztaty Professora Ojo

Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza

Warsztat będzie stanowić podróż ku naszej świadomości przy użyciu pradawnej wiedzy i rytuałów pochodzących z różnych tradycji. Zamiarem Professora Ojo jest tworzyć wspólnie działania, które mogą zmienić sposób, w jakie postrzegamy życie z wykorzystaniem mocy wyobraźni w połączeniu z plemiennym duchem. Uczestnicy będą mieli możliwość przełamania ograniczeń swych ciał i umysłów oraz doświadczania wyższej obecności bytu.

 

Projekt „Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt ”Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

powrót