IN-PARADISE, Compagnie Ex Nihilo – spektakl plenerowy

boisko LO nr 9

In-Paradise umieszcza taniec sceniczny w odniesieniu do codziennego życia. Nasze społeczeństwa, które poszukują standardyzacji i przynoszącej jeszcze większą „pociechę“ normalizacji, odczuwają lęk przed wszelkim ruchem oprócz zwykłego. To właśnie na tego rodzju ruch grupa Ex-Nihilo kieruje snop reflektora. In-Paradise ukazuje pustkę naszego życia w społeczeństwie. Wciąż się poruszamy, robimy coś, przerabiamy to, co zrobiliśmy, robimy to ponownie, z powodu krytycznej sytuacji lub szału aktywności. Scena zostaje zaatakowana, zapełniona, zreorganizowana przez stosy przedmiotów. Stopniowo działania tancerzy zmieniają te obiekty. Liryczna atmosfera z rockowymi tonami może odesłać nas na powrót do kinematograficznej prostoty. In-Paradise - nasze zaufanie do ciała i tego, co żyje, tak samo jak nasza zdolność utrzymywania ruchu, czuwania i reagowania. Potrzeba równowagi, komplementarności, tam gdzie wszystko jest niepewne i zaraz może się rozpaść. Widz tworzy swoją własną opowieść, wykorzystując to, co się buduje, zmienia i transformuje przed jego oczami... bez pewności“. 

 

Ex Nihilo to grupa kilkunastu tancerzy zainteresowanych znaczeniami i inspiracjami zapisanymi w przestrzeni publicznej, we wszystkich jej wymiarach: architektonicznym, historycznym, społecznym, poetyckim. Ich spektakle za każdym razem budowane są na nowo wobec przestrzeni: specyfika miejsca, jego atmosfera, relacje w nim istniejące − wszystko to wzbogaca proces tworzenia. Ruch staje się metodą „zawłaszczania" terytorium lub raczej − tancerze wypożyczają przestrzeń na czas trwania spektaklu. Jest to delikatne, efemeryczne przywłaszczenie, nigdy nie wykluczające Innego: przechodnia, widza, mieszkańca miasta. Zarówno w akcjach miejskich, jak i w spektaklach geometria gestu budowana jest przede wszystkim na relacji − z miejscem i z drugim człowiekiem.

powrót