DOM TAŃCA 24 H. KHAMIS KINA - asyryjskie tańce korowodowe

Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza

W miejscowości położonej w północno-wschodniej Syrii, nad rzeką Khabour, było wiele okazji do świętowania. Zapraszano wszystkich sąsiadów i często tańczono, ramię w ramię, do późnej nocy. Ponieważ byłem trochę nieśmiały, uważnie obserwowalem kroki mistrzów i naśladowałem je na osobności, nucąc przy tym melodie tańca. Później stałem się cenionym tancerzem w naszej wspólnocie i często wodziłem korowód. Dołącz do mnie i zatańcz, poznaj charakter asyryjskiej kultury tańca. Poschon bschena − pokój z wami.

 

Projekt „Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt ”Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

powrót