FRAGMENTY SZCZECINA - warsztaty Volkera Gerlinga z uważnego spotykania

Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza

Celem warsztatów jest wyostrzenie naszej świadomości piękna codziennych sytuacji i codziennych spotkań. Na początku Volker wyjaśni, na czym polega jego praca jako artysty stosującego technikę kineografu: praca ta opiera się po prostu na przypadkowych spotkaniach z ludźmi, do których dochodzi podczas jego długich wędrówek po Niemczech. Następnie uczestnicy udadzą się do wybranego przez siebie miejsca. Przez kolejną godzinę ich zadaniem będzie obserwowanie życia i czekanie na jedną krótką – lub długą – chwilę, w której przydarzy się im coś istotnego. Po opuszczeniu wybranego miejsca każdy uczestnik, bazując na doświadczeniach i energii ostatniej godziny, stworzy etiudę nie dłuższą niż 5 minut. Nie jest wymagane doświadczenie sceniczne czy performatywne, bo etiuda nie powinna być doskonała, lecz surowa i szczera. Uczestnicy mogą coś opowiedzieć, pozostać w ciszy, zatańczyć, odegrać pantomimę, zaprezentować znaleziska, przeczytać teksty, mogą nawet przyprowadzić ze sobą osobę, którą napotkali na ulicy lub wypowiedzieć tylko jedno słowo...

 

Projekt „Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Projekt ”Spoiwa Kultury 24H. Sąsiedzkie Miasteczko Pogranicza“ wird durch die Europäische Union aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung unterstützt (Fonds für kleine Projekte im Rahmen des Kooperationsprogramms Interreg V A Mecklenburg-Vorpommern / Brandenburg / Polen in der Euroregion Pomerania).

powrót