Warsztat z wykorzystaniem alternatywnej motoryki

prowadzenie: Rafał Urbacki

Warsztat z Rafałem Urbackim podejmuje temat alternatywnej motoryki w tańcu (ruchu) i jego tłumaczenia na ciała posługujące się innym kodem ruchowym. Wykorzystując metody pracy użyte przy spektaklu Gatunki chronione, uczestnicy poznają narzędzia, jakimi posługuje się choreograf (improwizacja, BMC, ruch autentyczny), jednocześnie poszerzając swój alfabet ruchowy. Punktem wyjścia będzie materiał choreograficzny zrealizowany w spektaklu, jego analiza na poziomie ciała i słowa. Warsztat ten jest wstępem do refleksji na temat używania tańca jako języka krytycznej wypowiedzi na temat społeczeństwa i kultury. Po warsztacie 4 uczestniczki zostaną zaproszone do udziału we fragmencie spektaklu Gatunki chronione. Będzie to część procesu, który zostanie rozpoczęty podczas warsztatu. Czas trwania: 3 godziny.

zapisy: paula@kana.art.pl

Wstep wolny
Obowiązują zapisy

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie
 

powrót