Kazuya Nagaya

Kazuya Nagaya gra na instrumentach używanych przede wszystkim w buddyjskich i hinduistycznych rytuałach w Tybecie, Japonii i na Bali, kreując unikalną muzykę poprzez połączenie tych sakralnych dźwięków z nowoczesną elektroniką. Muzyka Nagayi jest zakorzeniona w filozofii i wrażliwości specyficznej dla Japonii. Odwołuje się ona do filozofii buddyjskiej i doświadczeń medytacyjnych, będąc drogą wewnętrznych poszukiwań, a jednocześnie próbą dotknięcia prawdy zapisanej w przyrodzie i zjawiskach.  Zarówno japoński buddyzm  zen - jak wykwintne japońskie formy ekspresji artystycznej, takie jak malarstwo tuszowe i haiku, przywiązują ogromną wagę do skrajnej prostoty i są całkowicie wolne od ozdobników. To właśnie poprzez tę prostotę wyrażają one, paradoksalnie, głębię swej duchowości. W tym samym duchu, ambientowa „muzyka ciszy” tworzona przez Kazuyę Nagayę ma na celu, poprzez swą prostotę, ukazanie słuchaczowi głębi ducha. Muzyk wydał dotychczas 7 płyt, które zyskały ogromne uznanie zarówno krytyków muzycznych jak i słuchaczy - szczególnie w Japonii i Stanach Zjednoczonych. Nagaya jest także performerem. Współpracował z muzykami, tancerzami, malarzami, story-tellerami, a także z mnichami buddyjskimi. Nagaya zajmuje się również literaturą. Jego prace, zwłaszcza jego historia zatytułowana "Indio ma mabushii kami" o mniejszości etnicznej Japonii, zdobyły entuzjastyczne recenzje w kręgach czytelniczych Japonii. Muzyk w tym okresie również głęboko zainteresował się klasycznymi dziełami literackimi, które ulegają zapomnieniu we współczesnym dynamicznie zmieniającym się społeczeństwie japońskim, m.in. "Opowieściami o księciu Genji", jak również Ludowymi bajkami buddyjskimi zen i dziełami filozoficznymi. Te zainteresowania, wrażliwość i poglądy filozoficzne, które rozwinął w czasie swoich literackich doświadczeń mają swoje odzwierciedlenie w tworzonej przez Nagayę muzyce.

www.kazuyanagaya.com
http://www.ame-ambient.com

Wstep wolny
Obowiązują wejściówki

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

powrót