Kapela Brodów

KAPELA BRODÓW powstała w 1992 roku. Na czele zespołu od samego początku stoi Witold Broda, artysta związany z inną legendą polskiej sceny muzyki interpretowania tradycji – Bractwem Ubogich. Witold Broda od ponad 20 lat bada i odczytuje na nowo źródła polskiej muzyki tradycyjnej, ale także wyszukuje ludowych skrzypków, cymbalistów i tancerzy, dokumentuje  i uczy się ich repertuaru. Na koncercie zaprezentowany zostanie głównie program z ostatniej płyty pt. Muzikaim – niezwykłego zapisu śladów muzyki żydowskiej zapamiętanej i przetworzonej przez polskich wiejskich muzykantów. Na repertuar kapeli składają się utwory świeckie i religijne z obszaru Pierwszej Rzeczypospolitej. Starodawne polonezy, finezyjne mazurki, dzikie obery, zaskakujące polki – to elementy zbieranego przez ponad 20 lat unikalnego repertuaru kapeli. Kapela wydała dotąd następujące płyty: „Pieśni na rozmaite święta”, „Kolędy i inne pieśni”, „Pieśni Maryjne”, „Tańce Polskie”, „Do świętych” oraz ostatnią, której materiał będzie w większości prezentowany na festiwalu pt.  : „Muzykaim”. W działalności Kapeli Brodów można wyróżnić dwa kierunki. Pierwszy to badanie i odczytywanie na nowo pisanych źródeł polskiej muzyki ludowej – szczególnie „Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga”, ale również licznych publikacji i zapisów odnajdywanych w polskich i zagranicznych bibliotekach. Efektem tej pracy rekonstruktorskiej są liczne nagrania płytowe i radiowe oraz ogromne poszerzenie wiedzy o muzyce staropolskiej. Drugi to badanie, archiwizowanie i kontynuacja muzyki tradycyjnej Rzeszowszczyzny. Witold Broda od 15 lat wyszukuje ludowych skrzypków, cymbalistów i tancerzy tego regionu, dokumentuje ich sztukę i uczy się repertuaru. Swoje zbiory przekazuje do archiwów IS PAN i Wydawnictwa Muzyka Odnaleziona. Organizuje – wraz ze Stowarzyszeniem Muzyki Dawnej w Jarosławiu – Festiwal Muzyki rzeszowskiej w Gnojnicy.

Witold Broda – założyciel grupy, od ponad 20 lat odczytuje na nowo źródła polskiej muzyki tradycyjnej, wyszukuje ludowych skrzypków, cymbalistów i tancerzy, dokumentuje i uczy się ich repertuaru. Na koncercie zaprezentowany zostanie głównie program z ostatniej płyty pt. Muzikaim – niezwykłego zapisu śladów muzyki żydowskiej zapamiętanej i przetworzonej przez polskich muzykantów. Co zaskakuje, muzyka ta, pozostając ciągle żywą, taneczną i porywającą, nie ma w sobie praktycznie nic – prócz intrygujących harmonii – z tradycji klezmerskiej. Jak mówi Broda: "Muzyk, kiedy usłyszy motyw, który mu się podoba, zaczyna go używać. Na tym polega siła każdej muzyki – żydowskiej, polskiej czy cygańskiej". To muzyka poskładana z usłyszanych fraz, motywów, okruchów i zapisów, w którą tchnięto nowe życie.

www.facebook.com/KapelaBrodow

Wstep wolny

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

powrót