BARWY GRANATU

film fabularny, 80’, reżyseria: Sarkis Parajanian, ZSRR 1968

Film-enigma. Opus magnum największego ormiańskiego reżysera, Sarkisa Parajaniana (w ZSRR znanego jako dyżurny dysydent Siergiej Paradżanow), to księga symboli tajemnych, których znaczenie pozostaje niedostępne nam, pochodzących z innej kultury i czasu. A przecież to jednocześnie księga zapraszająca, by odkrywać ją wciąż na nowo i wertować jej stronice w postaci pięknych ożywionych tableaux. W warstwie fabularnej opowiadają one dzieje życia osiemnastowiecznego poety Sajata Nowy, od dzieciństwa, przez lata dojrzewanie i podróże aż po pobyt w klasztorze i śmierć. Każda scena odwołuje się jednak równocześnie do twórczości bohatera i kultury ormiańskiej, do symboliki religijnej i duchowej. Niebagatelną rolę odgrywa tu także muzyka Tigrana Mansuriana, z ludowymi instrumentami (duduk i kemancza) i chóralnymi pieśniami na pierwszym planie.

powrót