ARA SARAFIAN

spotkanie

Ara Sarafian jest historykiem-archiwistą oraz dyrektorem Instytutu Komitasa, niezależnego ośrodka badań oraz wydawnictwa książek odnoszących się do współczesnego doświadczenia Ormian. Specjalizuje się w późnych dziejach Imperium Osmańskiego i współczesnej historii Armenii. Znana jest przede wszystkim jego praca związana z tematem Ludobójstwa Ormian z 1915 roku, dzięki takim publikacjom, jak krytyczne wydanie dokumentu parlamentarnego Wielkiej Brytanii z 1916, tzw. Niebieskiej Księgi "Traktowanie Ormian w Imperium Osmańskim w 1916". Często prowadzi prace archiwalne w Turcji oraz inne projekty związane z Ormianami. Jest postacią znaną zarówno w prasie tureckiej, jak i ormiańskiej.

powrót