KVITKA NEVISTA - KONCERT NA GŁOS I WYKONAWCĘ - NATALKA POLOVYNKA (Ukraina)

Kobieta przywołuje do pamięci swoje życie. Przywołując - przenika. Woda czasu obmywa cię i unosi w nieznane miejsca całe twoje życie; miłość, śmierć, wiarę; co pozostaje? Tylko głos. Głos, który nie może być podzielony na duchowy, ludowy, świecki, lecz który istnieje w człowieku jako całość. Tak samo jak człowiek ma jedno serce.

Pracujesz, aby podziękować swojej ziemi, swojej rodzinie, samemu sobie… / Sierhij Kowałewycz

Wiekie wody nie ugaszą miłości… / Pieśń nad Pieśniami

Natalia Połowynka jest śpiewaczką, aktorką, pedagogiem, dyrektorką Ośrodka Teatralnego Słowo i Głos we Lwowie. Studiowała we Lwowskim Państwowym Konwersatorium im. Mykoły Łysenki i odbyła staż w Workcenter of Jerzy Grotowski w Pontederze we Włoszech. Posługując się teatralnymi i muzycznymi środkami wyrazu, tworzy unikalne terytorium rozwoju pieśni jako życia, kategorii duchowej. Prezentuje śpiew tradycyjny we wszystkich odmianach: tradycyjne pieśni ukraińskie, pieśni religijne, psalmy oraz klasyczne romanse. Wykonuje muzykę kompozytorów współczesnych oraz współczesną muzykę improwizacyjną. Jest także autorką unikalnej metody pracy z głosem. W latach 1988–2007 była główną aktorką i dyrektorką muzyczną Teatru im. Łesia Kurbasa we Lwowie. Od 1996 roku współpracuje z reżyserem Serhijem Kowałewyczem, z którym w 2003 roku założyła we Lwowie Ośrodek Poszukiwań Artystycznych Majsternia Pisni. Od 2008 roku jest solistką i pedagogiem męskiego chóru Dudaryk. Współpracuje w Instytutem Grotowskiego, Państwowym Chórem Męskim im. Lwa Rzewuckiego w Kijowie, Uniwersytetem Kolumbii oraz Uniwersytetem Walijskim. Jest laureatką międzynarodowych festiwali muzycznych i teatralnych oraz Państwowej Nagrody im. Tarasa Szewczenki.

idea i reżyseria: Sergiy Kovalevych 
reżyseria dźwięku, aktorka: Natalia Polovynka 
materiały: święte pieśni dawnej Ukrainy, ukraińskie pieśni ludowe, muzyka barokowa (kantaty) , romanse klasyczne 

forma muzyczna (koncert w trzech częściach): 
I Wysławianie (święte pieśni, kantata) 
II Zaślubiny (ludowe pieśni) 
III Wychwalanie (romanse) 
Koda Arka (kantata Powódź)

http://www.maisternia.com.ua/en/prsn_pol.php

powrót

Strona projektu towarzyszącego festiwalowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Kana Szczecin