FACTORY - TEATR ÓSMEGO DNIA (Polska)

Teatr Ósmego Dnia powstał w 1964 roku jako Studencki Teatr Poezji Ósmego Dnia. W 1968 roku jego dyrektorem został Lech Raczak. Na początku lat 70. do zespołu dołączyli artyści, którzy do dziś tworzą jego trzon: Ewa Wójciak, Adam Borowski, Tadeusz Janiszewski, Marcin Kęszycki. Wkrótce Teatr Ósmego Dnia stał się jednym z najważniejszych teatrów politycznych w Polsce, a później również na świecie. Tłem dla artystycznych osiągnięć w latach 70. i 80. był nieustanny konflikt z władzami PRL-u, zakończony przymusową emigracją, którą zakończył powrót do kraju w 1990 roku. W roku 1993 z zespołu odszedł Lech Raczak. Dziś Teatr Ósmego Dnia pod dyrekcją Ewy Wójciak poza spektaklami salowymi przygotowuje adresowane do szerokiej publiczności widowiska plenerowe, niezmiennie jednak inspirowane ważnymi tematami społecznymi i politycznymi. Factory jest kolejnym już przedsięwzięciem artystycznym opartym o prawdziwe świadectwa i historie ludzkie. Żyjemy w czasach eksplozji technologicznej, która powoduje rewolucję w gospodarce. Nasz projekt powstał z potrzeby zapisania odchodzącego świata pracy i oddania głosu ludziom, którzy tworzyli tę historię, a dziś - zmarginalizowani - odchodzą w zapomnienie. Pierwsza jego edycja odbyła się w Fabryce H. Cegielskiego w Poznaniu. Pokazaliśmy widowisko oparte na krótkich historiach kilku pokoleń robotników i inżynierów, którzy opowiadali, czym była i czym jest praca w fabryce oraz czym jest życie we wspólnocie dużego zakładu produkcyjnego. Bohaterem projektu stała się również sama fabryka – jej unikalny wygląd poddany artystycznej obróbce stanowił jedną z głównych narracji widowiska – próbowaliśmy uchwycić melancholijny dziś urok przestrzeni industrialnej. Szczecińska realizacja będzie próbą dialogu z historią innego, równie ważnego dla pojedynczych losów związanych z nim ludzi, a także dla całego miasta, zakładu pracy – Stoczni Szczecińskiej.

www.osmego.art.pl

powrót

Strona projektu towarzyszącego festiwalowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Kana Szczecin