DOM TAŃCA (Sycylia/Katalonia/Polska)

Ruch Domów Tańca narodził się w ubiegłym wieku na Węgrzech z inicjatywy kompozytorów i etnografów, takich jak Zoltán Kodály i Bela Bartók. Rozwijał się spontanicznie wśród młodzieży z miast zainteresowanych węgierską muzyką ludową z regionu Transylwanii i Mołdawii. W krótkim czasie ruch ten stał się alternatywą do komunistycznej unifikacji kulturowej i oryginalnym modelem praktycznej edukacji poprzez muzykę i taniec. W Polsce zaś narodziny ruchu związane są z powrotem młodych ludzi do zainteresowania polskiej żywej tradycji ludowej obserwowanym od początku lat 90-tych.

Inauguracji Szczecińskiego Domu Tańca (która miała miejsce pod koniec 2013 roku) przyświecała idea, że  kultura tradycyjna może -  pozostając ciągle żywą, otwartą i intrygującą - wzmacniać poczucie tożsamości, jednocześnie prowokując do  wytyczania nowych ścieżek. 

W ramach Festiwalu Spoiwa Kultury zapraszamy na wielokulturowe spotkanie z niezwykle interesującymi tradycjami tanecznymi pochodzącymi z Katalonii, Sycylii  oraz Polski. Trzy dni warsztatów prowadzonych przez trzy niezależne grupy muzyków i tancerzy z różnych części Europy zakończy wspólny finał. Nad całością czuwać zaś będzie muzykant,  znawca i badacz kultury tradycyjnej z różnych zakątków Europy – Jacek Hałas.

LassatilAbballari & Tavola Tonda - Sycylia

Polki, mazurki, walce, tańce szkockie sprowadzili na Sycylię jej mieszkańcy powracający z kontynentu europejskiego, nadali im jednak cechy i rytmy charakterystyczne dla ojczystej wyspy. Tańce w parach pozwalające na fizyczny kontakt pomiędzy partnerami, kojarzone z „lepszym”, miejskim życiem niemal całkowicie wyparły tradycyjną, tańczoną w kręgu, sycylijską tarantellę, która stanowi jeden z wariantów tarantelli, obecnej na całym południu Włoch (wciąż jednak istnieją miejsca, gdzie tarantellę ceni się i tańczy, np. w Kalabrii oraz w sycylijskiej Mesynie).

Charakterystyczna dla Sycylii jest także bardzo społeczna sycylijska cuntradanza, (pochodna europejskich kontredansów). Proponowana lista tańców nauczanych podczas warsztatów: wprowadzenie do sycylijskiej tarantelli, Sciatamarra Caltavuturo, Taniec szkocki z kręgu Bompietro, Taniec szkocki z kręgu Geraci, Polka Musetta z Troiny, Cuntradanza Cumannata. Warsztaty poprowadzi Barbara Crescimanno.

www.lassatilabballari.com

Folkatr3s - Katalonia

Folkatr3S to zespół muzyczny z Katalonii, zafascynowany taneczną muzyką ludową.  Grupa wykonuje tańce tradycyjne takie jak polka, jota, schottische, mazurek, walc, pasodoble, rumba, chapelloise, oraz katalońskie melodie ludowe - czerpiąc zarówno  z tradycyjnego repertuaru, jak i współczesnych kompozycji pochodzących głównie z  Euskal Herria (Kraju Basków), oraz Irlandii, Grecji, czy Izraela. Zespół występuje w składzie: Griselda Moreso (skrzypce), Gerard Torres (diatoniczny akordeon guzikowy), Olga Prats (kontrabas), Tomás Bernaus (instrumenty perkusyjne).

www.folkatr3s.cat

Kapela Hałasów – Polska

Rodzinny duet wytrawnych artystów zajmujących się od lat badaniem najciekawszych i najbardziej archaicznych form tańca, muzyki i rzemiosła. Nauki pobierane u źródła – u wiejskich mistrzów – poszerzone studiowaniem materiałów etnograficznych, a przede wszystkim stała aktywność muzyczna pozwalają Kapeli Hałasów tworzyć przekaz żywiołowy, interaktywny i atrakcyjny dla współczesnego odbiorcy. Członkowie najciekawszych formacji folkowych w Polsce (Bractwo Ubogich, Muzykanci, Kwartet Wiejski), międzynarodowych projektów artystycznych (Tikkun, Schola Teatru Węgajty, Teatr Strefa Ciszy). W ostatnich latach zajmują się tańcami korowodowymi i wirowymi, tradycjami wędrownych śpiewaków oraz działalnością warsztatową. Od 2005 roku podróżują po Europie z tradycyjną Yurtą, gdzie prezentują efekty swych poszukiwań oraz przedsięwzięcia realizowane wspólnie z artystami z całego świata.

www.halas.art.pl

 

powrót

Strona projektu towarzyszącego festiwalowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Kana Szczecin