CONVERSATION #2 - DISTANT VOICES, WARSZTATY - FIELD_WORKS (Norwegia)

Zespół tworzą Heine Avdal, Fabrice Moinet i Yukiko Shinozaki. Głównym celem ich prac jest szukanie balansu pomiędzy technologicznymi a ludzkimi formami  komunikacji, pomiędzy tym co sztuczne, a tym, co organiczne. Koncentracja na przestrzeni, przetwarzanie informacji i replikacja to powracające motywy ich twórczości. Wideo, dźwięk, światło i dystrybucja przestrzeni w procesie twórczym są dla nich równorzędne wobec obecności tancerzy, performerów I publiczności. Szukają poezji w życiu codziennym, poddając dźwięk i działania przesunięciom intensyfikując przez to doświadczanie rzeczywistości. Projekt Conversation #2 - distant voices zbudowany będzie przez połączenie struktury stworzonej wcześniej przez Field_Works z efektami pracy warsztatowej prowadzonej z polskimi uczestnikami w Szczecinie. Warsztat distant voices  bada wpływ organizacji przestrzennej na ciało i jego percepcję. Co się dzieje, gdy przestrzeń architektoniczna przekracza swoje granice od wewnątrz? Co, jeśli sytuacja wykracza poza swe granice przestrzenne? Co, jeśli rozpuszcza swoje specyficzne kontekstowe modele i kody poprzez rozprzestrzenianie się na inne ramy? I jak to wpływa na fizyczne, percepcyjne i behawioralne relacje między publicznością a wykonawcami? Projekt distant voices stara się odpowiedzieć na te pytania, grając z ideą materializacji przestrzeni. Projekt obejmuje strukturę ruchomych obiektów, których obecność powiększa sytuację o liczne ślepe punkty. Jako modułowa, przekształcalna rzeźba oscyluje pomiędzy instalacją a scenografią i elementem architektonicznym, nieustannie kształtując i przekształcając przestrzenie, w których jest prezentowana, jednocześnie segmentując je na obszary dostępne i niedostępne, zarówno widzialne i niewidzialne strefy.

koncepcja i reżyseria: Heine Avdal, Yukiko Shinozaki
oprawa wizualna: Arnaud Meuleman
dramaturgia: André Eiermann
wykonanie: Andrey Andrianov, Heine Avdal, André Eiermann, Ingrid Haakstad, Arnaud Meuleman, Kayoko Minami, Eivind Seljeseth, Yukiko Shinozaki
wsparcie techniczne: Culture Crew
produkcja: fieldworks vzw, Heine Avdal
koprodukcja: APAP Network: BIT - Teatergarasjen (Bergen), Kunstencentrum Buda (Kortrijk) oraz Pact Zollverein (Essen) , STUK (Leuven), Ośrodek Teatralny KANA
we współpracy z: Kaaitheater (Bruksela)
przy wsparciu: Norsk Kulturråd, Vlaamse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschapscommissie

http://www.field-works.be

CONVERSTAION #2 - DISTANT VOICES, WARSZTATY - FIELD_WORKS (Norwegia)
powrót

Strona projektu towarzyszącego festiwalowi

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Festiwal został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Teatr Kana Szczecin