Obostrzenia sanitarne

2020-09-21 23:35:46

Zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami, z troski o Państwa bezpieczeństwo, ilość miejsc na widowni będzie ograniczona. Przy wejściu na teren wydarzenia każda osoba powinna zdezynfekować dłonie przy użyciu dostępnych środków do dezynfekcji i zachować bezpieczny odstęp podczas oczekiwania na wydarzenie. Podczas pobytu w miejscu wydarzenia widzowie zobowiązani są do posiadania własnej maseczki lub przyłbicy w celu zakrycia ust i nosa. Każdy uczestnik wydarzeń będzie zobowiązany do przekazania niezbędnych danych osobowych oraz złożenia stosownego oświadczenia o stanie zdrowia.

powrót